De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der
Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene
Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het
stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen
van de beroepsuitoefening van de leden.

Slaa + van Asselt architecten BNA mag zich BNA architect noemen en
voldoet daarmee aan de voorwaarden die de BNA stelt aan haar leden.
Dat betekent dat Slaa + van Asselt zich verplicht om haar vakmanschap
te blijven ontwikkelen, om haar ondernemerschap te versterken en om
de maatschappelijke, culturele en economische architect en architectuur
te profileren. Zie voor meer informatie: www.bna.nl