rijwoningen

Woningbouw


Opdrachtgever

HediBouw BV


Ontwerp

2017


Aannemer

HediBouw BV


Artist impression

Henk van de Giessen


Binnen plangebied ‘Het pallet’ in Dronten hebben wij voor HediBouw 26 rijwoningen, verdeeld over 3 blokken ontworpen. Door in de gevel vanaf de onderkant van de verdiepingskozijnen een witte gevelbekleding aan te brengen, ontstaat een sterke lijn in het straatbeeld en samenhang tussen de blokken. Bij de hoekwoningen van alle blokken is steeds een duidelijk vormgegeven verticaal element aangebracht, wat weer zorgt voor een helder begin en eind van het blok woningen.

Vragen? Neem gerust contact met ons op