het voorthuis

woningbouw


Opdrachtgever

Woningstichting Barneveld


Ontwerp

2018 - 2022


Aannemer

Schoonderbeek BV


Artist impression

Henk van de Giessen


In opdracht van Woningstichting Barneveld hebben wij op deze prominente plek in de wijk ‘Holzenbosch’ te Voorthuizen een woon- en woonzorggebouw mogen ontwerpen en uitwerken. Binnen het gebouw wordt zowel wonen als ouderenzorg als een kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest, dit alles binnen een open structuur zodat de verschillende gebruikers van het gebouw mixen en elkaar nagenoeg overal kunnen ontmoeten. Geplaatst bij de centrale ontsluiting van de wijk vervult het gebouw een echte stedebouwkundige functie als herkenningspunt en poort van de wijk. Uitgevoerd in baksteen en uitgevoerd met een éénduidige vormgeving typeert het gebouw zich niet als een “zorggebouw”.

Vragen? Neem gerust contact met ons op